Å skape vekst er et håndverk

I snart 8 år har vi skapt vekst og løst problemer for våre kunder enten det er startups eller etablerte virksomheter. Ved å kombinere sterke fagpersoner innen strategi og forretningsutvikling med erfaring fra tett samarbeid med innovative startups, gjør vi våre kunder bedre og mer lønnsomme. Agera hjelper våre kunder med å ta de riktige valgene raskere, og sikre rask og god gjennomføring. Det å bygge selskaper er et håndverk. Det krever erfaring i tillegg til kompetanse. Defor er vi «forretningshåndverkere»

Kunsten å agere raskere og riktigere

Verden rundt oss endres i økende tempo og legger nye utfordringer og usikkerheter på bordet der viktige beslutninger må tas og muligheter utnyttes raskere enn noen gang.

Vi må hele tiden være i bevegelse, utvikle oss og utforske bedre måter å gjøre tingene på. Da kan vi ikke stå stille eller fortsette å gjøre de samme tingene om og om igjen.

Vi må rett og slett tørre mer. Prøve mer. Leke mer. Da må vi ha mot nok til å utforske det ukjente, samtidig som vi utfordrer det eksisterende.

I Agera er vi alle gründere, eiere og erfarne konsulenter. Vår ambisjon er alltid å bidra til at vi sammen med våre kunder og ventureselskaper skaper og utretter mer. Drivkraften vår er å koble skaperkraft med handlekraft. Sammen gir det nemlig konkurransekraft.

Hva gjør oss unike som rådgivere?

1

Vi jobber smart og raskt

Når du jobber med Agera skal du oppleve verdiskapning fra første stund. Som både konsulenter, gründere og eiere vet vi hva som fungerer, hvilke valg som er viktigst og at fremdrift er avgjørende
2

Vi jobber sammen

Effekter skapes av mennesker, gjennom samarbeid og i unike bedriftskulturer. Vi har lang erfaring med både utvikling og implementering av strategi, og vet at effektive endringsreiser starter innenifra.
3

Vi forenkler

Av oss får du ikke en 100-siders rapport full av moteord. Du får åpne, ærlige og direkte råd fra en som vil ditt beste og at du skal lykkes.

Vår fagekspertise

Fremtid

Målbildeutvikling
Selskapsstrategi
Posisjonering
Scenarieutvikling

Fremskritt

Business Design
Konseptutvikling
Innovasjonsprosesser
Salg og markedsføring

Fremdrift

Lederutvikling
Endringsledelse
Organisasjonsutvikling
Kulturutvikling

Våre forretningshåndverkere

Vibeke Hayden
Manager Partner

Strategi / Implementering / Lederstøtte / Organisasjonsutvikling


vibeke@agera.no
+47 930 08 289
Halvard Skogheim
Partner

Strategi / Venture / Finansiering / Innovasjon / Skalering
halvard@agera.no
+47 952 23 367
Lise Graff
Senior Manager

Strategi / Vekst / Innovasjon / Organisasjonsutvikling
lise@agera.no
+47 928 36 063
Maren Bergsaker
Konsulent

Strategi / Organisasjonsutvikling / Endringsledelse
maren@agera.no
+47 905 62 503
Glenn Myklebust
Partner

Strategi / Innovasjon / Kommersiell ledelse / Merkevare / Digital
glenn@agera.no
+47 970 00 184
Sindre Darre
Partner

Strategi / Ledelse / Kommunikasjon / Merkevare / Venture
sindre@agera.no
+47 938 25 269
Anders Buvik
Senior Manager

Strategi / Kommersiell ledelse / Salgsledelse / Vekst

anders@agera.no
+47 977 59 173
Tom Holmen
Partner og CEO Agera Venture

Strategi / Organisasjonsutvikling / Ledelse / Venture
tom@agera.no
+47 971 22 190
Hjalmar Moberg
Senior Manager

Strategi / Organisasjonsutvikling / Finansiell styring / Vekst / Venture
hjamlar@agera.no
+47 452 67 872
Espen Karlsen
Assosiert Partner

Strategi / Vekst / Retail / Reiseliv / Organisasjonsutvikling / Kommersiell ledelse