Hvorfor involvere ansatte i strategiprosessen?

Fremdrift
January 4, 2024
3 min
Lise Graff
Senior Manager

Omgivelsene våre endrer seg  i racerfart; konkurransesituasjonen, kundebehov, teknologiske muligheter og de ansattes preferanser. De organisasjonene som klarer å bygge en utviklingstakt som matcher omgivelsene - Som klarer å skille mellom støy og hva som er viktige endringer i rammebetingelsene til mitt selskap og så gjøre dette om til handling - De har et stort konkurransefortrinn i dagens marked, for endringstakten vil fortsette å akselerere.

10% innsats i å sette retning, 90% innsats i å skape gjennomføringskraft

Å bygge utviklingstakt krever innsats fra hele organisasjonen. Du får ikke økt utviklingstakt uten et kollektivt ønske og vilje til å bidra fra medarbeiderne. Og her ligger hovedutfordringen: “Folk flest” liker jo ikke endringer. Det er en kjent realitet. Men det er “folk flest”, altså medarbeiderne, som må skape endringene som selskapet og strategien har satt seg fore.

Det er med andre ord ikke nok å stake ut kursen. Forskning og erfaring viser at mens 10% av innsatsen er dedikert til å definere strategien og nødvendige strategiske endringer, så er de resterende 90% knyttet til å faktisk få organisasjonen til å bevege seg i takt med denne strategien.

Involvering som Katalysator for Endring

En undersøkelse* Agera har gjort blant norske bedrifter avslører at "bredere involvering" er et av de grepene topplederne rapporterer at de gjør for å øke organisasjonens utviklingstakt. Overraskende nok rapporterer kun 5% av medarbeidere at de faktisk har blitt involvert. Her er det med andre ord et stort uutnyttet potensiale.

Hvorfor sier vi at involvering er en katalysator for endring:

De 4 stegene til endring og gjennomføringskraft

  1. Kjennskap: Først må medarbeiderne forstå den strategiske retningen.
  2. Motivasjon: Deretter må de være motiverte til å bidra.
  3. Kompetanse og Verktøy: Med riktig kompetanse og verktøy kan de delta aktivt i endringsprosessen.
  4. Adferdsendring: Nå er forutsetningene på plass for at medarbeiderne faktisk kan endre adferd og måten de jobber på.

Først når selskapet har fått sine medarbeidere gjennom disse 4 stegene, vil de ha gode forutsetninger for oppnå ønskede forretningsmessige effekter, ved at de klarer å få til planlagt endring. Strukturert og smart involvering er altså et konkret grep for å støtte medarbeiderne gjennom disse 4 stegene.  

Design for smart involvering

Involvering er ikke bare å dele strategien fra podiet på et allmøte. Det handler om å tenke smart om hvem du involverer, når og hvordan. Suksessfulle selskaper tar seg tid til å designe inn smart involvering i planleggingen av strategiarbeidet. Dette gir avkastning i form av økt engasjement, gjennomføringskraft og økonomiske resultater.

Undersøkelsen bekrefter: Involvert = Informert + Motivert

Når vi dykker dypere inn i tallene fra undersøkelsen*, ser vi at de 5% medarbeiderne som har vært involvert har bedre kjennskap til langsiktige mål (88% mot 59%) og høyere motivasjon (65% mot 45%). Kjennskap og motivasjon er de to første stegene til endring ref. 4-stegs modellen. Så da ser vi viktigheten av involvering for å få medarbeiderne til å skape gjennomføringskraft for selskapets strategiske endringer.

Skap følelsen av å være involvert

Vi bruker Peter Senge’s 5 former for involvering “salg”, “fortelle”, “teste”, “konsultere” og “samskape”. Husk, det handler ikke om å involvere alle, men å involvere smart og ha en tydelig og god kommunikasjon i bunn. Det er mange veier til mål for hvem og når og hvordan vi skal involvere. Et første steg er å identifisere interessenter og folk med positiv endringskraft og gjennomføringskraft i organisasjonen. Og når det kommer til type involvering så har jeg to tips - bruk mellomlederne og vær kreativ. Involvering kan gjøres gjennom alt fra workshops, war-rooms, podcast, avdelingsmøter og julebord.

Oppsummert; design involvering som en del av strategiprosessen - tid investert får dere tilbake i ednringsvilje, gjennomføringskraft og dermed strategirealiseringen!

Flere tanker...