Vekstprogrammet på Nordmøre

Fremskritt
January 4, 2024
2 min
Elias Moland
Manager

Vi heier på lokal vekst!

Innovasjon og hurtig veksttakt er ikke begrenset til de urbane sentrene våre i Norge. Langt fra de travle bygatene finnes det et rikt reservoir av muligheter som kan utfordre det kjente og utforske det nye. Vekstprogrammet på Nordmøre spiller en avgjørende rolle for å utløse dette uforløste potensialet som vi mener ligger latent i lokale norske bedrifter spredt over hele landet.Gjennom strategisk samarbeid med et knippe sparebanker kombinert med forretningshåndverkerne våre fra Agera ønsker vi å levere vekstprogram som leverer utover grensene til typiske akseleratorprogrammer.

Om vekstprogrammet på Nordmøre

Vekstprogrammet, et strategisk samarbeid mellom SpareBank 1 Nordmøre, det lokale inkubatormiljøet Vindel og konsulentselskapet Agera, er nøye utformet for å katalysere veksten hos lokale bedrifter med ambisiøse visjoner. Vekstprogrammet representerer en konkret realisering av den norske sparebankfilosofien, med dens sterke fokus på lokal næringsutvikling, samfunnsansvar, og oppbyggingen av sterke lokalsamfunn. I tillegg integrerer det Ageras kompetanse og engasjement for utviklingen av vekstselskaper.

Modellen har vært i utvikling siden 2016 og er en etablert metodikk som har bevist sin effektivitet. Vekstprogrammet er tilpasset for å møte de unike behovene til deltakerne. Vi mener skreddersøm er kritisk for å få vekstprogrammet til å fungere godt. I vekstprogrammet fokuserer vi bl.a. på operativ oppfølging, hurtig og iterativ utvikling og vi gir tilgang til kompetanse som ofte er utilgjengelig. Prosessen er støttet av et dedikert vekstteam bestående av 2-5 spesialiserte ressurser for hver bedrift. For deltakende bedrifter betyr dette en mulighet til å få en "utvidet ledergruppe" i programperioden.

Over en periode på 9-12 måneder, går programmet gjennom flere faser, startende med en grundig vurdering og kvalitetssikring av bedriftenes vekstpotensial. Vi utforsker muligheter og ser etter lavthengende frukter som kan utløse vekst raskt. Dette initiale trinnet baner vei for etableringen av en solid vekststrategi. Etter å ha bygget og implementert vekststrategien, går programmet inn i sin siste fase hvor vekstteamene gradvis trekker seg tilbake, samtidig som bedriftene fortsatt kan få regelmessig oppfølging og tilgang til et alumni nettverk for varig støtte og veiledning.

Hvorfor er vekstprogrammet viktig for banken og lokalsamfunnet?

SpareBank 1 Nordmøre skal være en aktiv bidragsyter og medspiller til utvikling av regionen, og være med på å skape gode rammebetingelser for næringslivet, videreutvikle lokal innovasjon og verdiskaping. I høsten 2018 etablerte derfor SpareBank 1 Nordmøre Zurf. Nordmøre er en region med mange gode bedrifter, dyktige folk, ideer, kapital og stort potensiale. Zurf programmet har vært en viktig katalysator for å skape flere lokale arbeidsplasser, økt kapital til regionen, sikre økt vekstkompetanse og styrke eksisterende virksomheter med et tydelig vekstpotensial til å vokse ut av det lokale området, til et nasjonalt og internasjonalt nivå.

Tidligere deltakere i Zurf Nordmøre:

2019:

 • Kontali: Innhente data of selge analyser for oppdrettsbransjen.
 • Roest Coffee: Digitalisere brenning av kvalitetskaffe med egenproduserte brennere.
 • Autility - Bruke AI til å øke inntjening innen næringseiendom.
 • Roadtech: Automatisk utsetting og innhenting av resirkulerbare brøytestikker.

2020:

 • Greenshore: Skape innovative produkter og bioavfall fra fiskeri- og oppdrettsbransjen.
 • Safepath: Levere nyskapende beredskapspakke som øker sikkerheten betraktelig for de som har arbeidssted på havet.
 • Flatsetsund Engineering: Levere banebrytende løsninger på avlusning og fiskevelferd til oppdrettsbransjen.

2021:

 • JM Robotics: Undervannsroboter for havbruk og offshore industrien.
 • Undervisningsplan: Digital læringsplatform for barne- og ungdomsskoler.
 • Møre Maritime: Konstruerer effektive og miljøvennlige maritime fartøy – både nybyggingsprosjekter og ombygginger.

2022:

 • Marte Helgetun: Strikkedesigner som selger eget garn, strikkebøker og oppskrifter på nett og via eget utsalg på gården i Surnadal.
 • Agriris: Drivhus for spirer i hjemmet
 • THAC: Gjenbruk av patron hylser
 • Seabed Innovation: Fangst, foredling og distribusjon av kråkeboller
 • Isopiloten: Bistår bedrifter med utarbeidelse, implementering og etterlevelse av styrings- og ledelsessystemer innen mattrygghet, HMS, miljø og bærekraft.

2023:

 • Northwest Solutions: Mekanisk ingeniørbedrift som bygger industrielle løsninger til en svært bred kundebase
 • Esea Group: eSea er en gruppe av selskaper som leverer produkter og tjenester til maritim sektor
 • Tingvoll Sider: En-kvinnes bedrift på Tingvoll som produserer og selger sider, alokoholfrie bobler, eplemost m.m via gårdsutsalg, Resturanter og hoteller.
 • KIT Manager: Håndterer en idrettsmedisinsk journal for noen av de største idrettsklubbene i Norge i dag, landslag og forbund på tvers av idretter.
 • Hustadvika Steinindustri - Forhandler av stein fra Larvikitt. Selger bygningsstein, støttemurer og gravsteiner.

Flere tanker...