Ønsket du deg en glasskule til jul?

Fremtid
January 4, 2024
3 min
Lise Graff
Senior Manager

Selskapets rammebetingelser endrer seg i rekordfart, de selskapene som klarer å sette retning inn i det usikre er de som lykkes

Er du en av de som ønsket deg en glasskule til jul?

Som kan spå hvordan omgivelsene våre vil utvikle seg, markedet, konkurransebildet, kundebehovet og teknologien. Og hvordan treffer det oss som selskap? For nå “spinner” det, endringstakten rundt oss er økende. Vi i Agera har gjort en undersøkelse* som viser at 82% av topplederne i norske private selskap opplever at omgivelsene er mer uforutsigbare i dag, sammenlignet med for bare 3 år siden.

Det er altså mer enn 8 av 10 som ønsker seg glasskule til jul. For å ta de dårlige nyhetene først - det får de ikke. Så de gode - de trenger det ikke heller. Det finnes grep som som er effektive for å få oversikt i kaoset.

Først noen eksempler på hvordan det uforutsigbare kaoset av omgivelser kan oppleves

Omgivelsene våre er i stadig endring og endringene går stadig fortere og treffer oss i flere deler av forretningsmodellen, det er dette som skaper uforutsigbarheten som topplederne rapporterer om. Og som gjør det vanskeligere å planlegge fremover i tid. Her er noen eksempler fra selskap vi har snakket med om hvordan ytre påvirkning har satt deres strategiske kurs på prøve, de siste 3 årene.

  • Grossist-selskapet som importerer kontorrekvisita. De har det siste året fått betydelig høyere kostnader på grunn av den svekkede norske kronen. En valutarisiko som har truffet Norge hardere og raskere enn noen eksperter spådde. Men hvis vi spoler 3 år tilbake så hadde det samme selskapet en økonomisk høytid, da pandemien traff oss og selskapet allerede var en etablert distributør av munnbind og håndsprit til norske bedrifter. To varer som opplevde en 100-dobling i etterspørsel på 3 uker i mars 2020. Oppsummert så har den strategiske kursen som import-selskap av kontorrekvisita bestått, men den økonomiske situasjonen har vært svingende. Selskapet har derfor jobbet mye med logistikk og innkjøpsavtaler, så de nå står mer robust gjennom svingene, for de vet at disse vil komme til å fortsette.
  • Vi har også snakket med mediehuset som jobber med å finne ut hvordan neste generasjon vil konsumere nyheter. Fake news og deepfake er blitt mye mer utbredt de siste 3 årene. I takt med at sosiale medier i økende grad har tatt posisjonen som de unges nyhetsplattform. Dette har skapt et sterkt samfunnsmessig behov for å gjøre redaksjonelt innhold tilgjengelig og lett å kildespore. Men hvordan skal mediehuset bli den attraktive kilden til nyheter for de unge voksne? Samtidig blir kundene stadig mer kresne på digitale opplevelser. Oppsummert så har konkurranselandskapet og verdikjeden blitt splittet opp og flettet sammen igjen på helt nye måter de tre siste årene. Nå er sosiale plattformer og nyhetskanalen det samme for mange. Selskapet har gjort en dramatisk vending i måten de jobber mot unge voksne, fra å være en distributør til egne plattformer driver de nå med samskaping og i mange flere kanaler enn sine egne.

Det som er sikkert er at makrobildet har gitt oss mange puss de siste 3 årene. Vi lever i en sammenkoblet verden med internasjonale markeder, globale økonomiske systemer og i en tid hvor vi må sette alle kluter til for klimaet. Samtidig opplever vi et nytt teknologisk gjennombrudd med AI. Så det vi vet helt sikkert er at endringstakten vil fortsette å øke og det samme gjelder kompleksiteten i hvordan det treffer oss. Og vi har fortsatt ikke funnet opp glasskulen.

Bruk strategien til å få oversikt i kaoset

Strategien er et eldgammelt verktøy, funnet opp av militærstrateger i gamle Hellas, 500 år før kristus fødsel. Med andre ord et godt etablert og velprøvd verktøy. Fra tidlige tider har strategi blitt oppsummert til å handle om tre ting; å skaffe seg helhetlig oversikt, ta riktige valg og være besluttsom. Og desto mer usikre omgivelsene våre er, desto viktigere er strategiarbeidet. Og første stopp hvis man opplever omgivelsene og utviklingen som uforutsigbare (og har begynt å tenke tanken på å ønske seg en glasskule til jul) da trenger man å sette styrepinner. Helt konkret er det 3 steg du må gjennom:

  1. Ta dere tid. Ta med de riktige folkene og bruk den tiden dere trenger. Mange lederes tid blir spist av driftsoppgaver og brannslukking. Men husk at hvis man ikke planlegger for fremtiden er det flaks hvis det går bra i fremtiden. Samle de i selskapet ditt som har pulsen - på markedet, på de politiske og regulatoriske rammebetingelsene, på teknologi og på ledelse. Sett dere sammen og gå videre til punkt 2.
  2. Felles bilde av fremtiden. Vi kan ikke spå fremtiden, men vi kan jobbe systematisk for å få opp et helhetlig kvalifisert gjett av hvordan vi tror den kommer til å bli. Definer opp hva som er de viktigste driverne som vil påvirke hvordan omgivelsene til ditt selskap vil utvikle seg, innenfor teknologi, marked og kunde, rammebetingelser, konkurranse og talenter.
  3. Sett strategiske styrepinner. Bli enige om konkrete hypoteser på hvordan de viktigste driverne vil utvikle seg. Beskriv hva det vil si for selskapet og hvordan disse hypotesene vil virke sammen. Disse hypotesene er dine styrepinner. Med de kan du fremover sortere hvilke endringer i omgivelsene dine som er støy og hva som er viktig for ditt selskap å bruke tid på.

Og siden vi er håndtverkere, så er det viktig å poengtere at her bygger vi en båt, men den seiler ikke av seg selv. Den trenger folk og vedlikehold. Så første steg er å definere hypotesene, så må du ta de i bruk - Test de jevnlig mot den faktiske markedsutviklingen. Stemmer de fortsatt? Den dagen de ikke stemmer så må de justeres - og hvis styrepinnene justeres, så må du også justere kursen. Og du må få med deg mannskapet.

Sette styrepinner → sette kurs → engasjere mannskap → navigere underveis

For de som liker strategiske termer bedre: Etablere hypoteser om fremtiden → definere strategisk retning → bygge kultur og organisasjon → drive aktiv porteføljestyring

Hvis du kjenner deg igjen i de 82% som opplever mer uforutsigbare omgivelser så er tydelig definerte styrepinner første steget du må ta. Så kommer vi tilbake til de neste.‍

Flere tanker...