Vekstprogrammet i Ringerike og Hadeland

Fremskritt
January 4, 2024
3 min
Elias Moland
Manager

Vi heier på lokal vekst!

Innovasjon og hurtig veksttakt er ikke begrenset til de urbane sentrene våre i Norge. Langt fra de travle bygatene finnes det et rikt reservoir av muligheter som kan utfordre det kjente og utforske det nye. Vekstprogrammet i Ringerike og Hadeland spiller en avgjørende rolle for å utløse dette uforløste potensialet som vi mener ligger latent i lokale norske bedrifter spredt over hele landet.

Gjennom strategisk samarbeid med et knippe sparebanker kombinert med forretningshåndverkerne våre fra Agera ønsker vi å levere vekstprogram som leverer utover grensene til typiske akseleratorprogrammer.

Om vekstprogrammet i Ringerike og Hadeland

Vekstprogrammet, et strategisk samarbeid mellom SpareBank 1 Ringerike Hadeland, Sparebank 1 Økonomihuset og konsulentselskapet Agera, er nøye utformet for å katalysere veksten hos lokale bedrifter med ambisiøse visjoner. Vekstprogrammet representerer en konkret realisering av den norske sparebankfilosofien, med dens sterke fokus på lokal næringsutvikling, samfunnsansvar, og oppbyggingen av sterke lokalsamfunn. I tillegg integrerer det Ageras kompetanse og engasjement for utviklingen av vekstselskaper.

Modellen har vært i utvikling siden 2016 og er en etablert metodikk som har bevist sin effektivitet. Vekstprogrammet er tilpasset for å møte de unike behovene til deltakerne. Vi mener skreddersøm er kritisk for å få vekstprogrammet til å fungere godt. I vekstprogrammet fokuserer vi bl.a. på operativ oppfølging, hurtig og iterativ utvikling og vi gir tilgang til kompetanse som ofte er utilgjengelig. Prosessen er støttet av et dedikert vekstteam bestående av 2-5 spesialiserte ressurser for hver bedrift. For deltakende bedrifter betyr dette en mulighet til å få en "utvidet ledergruppe" i programperioden.

Over en periode på 9-12 måneder, går programmet gjennom flere faser, startende med en grundig vurdering og kvalitetssikring av bedriftenes vekstpotensial. Vi utforsker muligheter og ser etter lavthengende frukter som kan utløse vekst raskt. Dette initiale trinnet baner vei for etableringen av en solid vekststrategi. Etter å ha bygget og implementert vekststrategien, går programmet inn i sin siste fase hvor vekstteamene gradvis trekker seg tilbake, samtidig som bedriftene fortsatt kan få regelmessig oppfølging og tilgang til et alumni nettverk for varig støtte og veiledning.

Hvorfor er vekstprogrammet viktig for banken og lokalsamfunnet?

SpareBank 1 Ringerike Hadelands engasjement i vekstprogrammet understreker en dyp forpliktelse til bærekraftig næringsvekst og utvikling i regionen. Gjennom vekstprogrammet, etablerer banken seg som en drivkraft for å skape flere lokale arbeidsplasser, økt kapital til regionen, sikre økt vekstkompetanse og styrke eksisterende virksomheter med et tydelig vekstpotensial. Med en visjon som strekker seg utover tradisjonell bankvirksomhet, søker de å bidra til lokaløkonomien ved å støtte virksomheter på deres vekstreise.

Kriterier for deltakende selskaper

Vekstprogrammet ser etter bedrifter ledet av motiverte og kompetente team som er dedikert til å skalere og utvikle sin virksomhet. Disse bedriftene, uavhengig av alder og fase, bør som et minimum ha et produkt eller en tjeneste i markedet, og være klare for skalering og eventuell internasjonal ekspansjon.

Deltakere

Høst 2023: Vekstprogrammet i Ringerike Hadeland

ePlast: Bedrift som er spesialisert på halvfabrikata plast og CNC-maskinerte plastkomponenter til proffmarkedet. Selskapet ble etablert i 2017, og har sju ansatte og har kontorer i Gran.

SmartGIS: SaaS-selskap som tilbyr 3D-modellering og beregninger til nettselskap. Effektiviserer oppgradering og vedlikehold av strømnett. Potensialet for teknologien vurderes betydelig i Norge, med muligheter for internasjonalisering. Selskapet ble etablert i 2020, har seks ansatte og kontorer i Hønefoss.

Smartshift Robotics: Utvikler løsninger for raskt skifte av verktøy på industriroboter, som reduserer nedetid. Markedet er globalt, men spesielt stort er potensialet i Japan, USA og Tyskland. Selskapet har åtte ansatte, og ble etablert i 2018, med utspring i Buind AS. Selskapet har kontorer i Hønefoss.

Byggenergi: Totalteknisk leverandør som spesialiserer seg på optimalisering av eksisterende varme/kjøleanlegg. Selskapet ble etablert i 2021, har to ansatte og kontorer i Nittedal.

Flere tanker...